Beste deelnemers ,toeschouwers ,sponsors en helpers

Langs deze weg willen wij het bestuur jullie bedanken voor welslagen van ons 25 jarig bestaan van onze trekkertrek. 

Jullie waren weer geweldig en daarom namens het bestuur BEDANKT 👍

Zie hier de uitzending van Plattelands TV vanop onze 25 ste editie


Vriendelijke groeten

Het bestuur