Beste deelnemers ,toeschouwers ,sponsors en helpers .


Namens het bestuur van trekker trek merksplas wil ik jullie bedanken voor het welslagen

van onze wedstrijd,en jullie bedanken voor jullie talrijke opkomst .Jullie hebben er weer een spetterend en sportief

weekend van gemaakt . Door jullie weten we ieder jaar opnieuw dat het moeite loont om onze wedstrijd te organiseren te

merksplas. Langs deze weg wil ik toch ook de sleepwagen bemanning van de sleepwagens Basrijs en Blackfurry bedanken

voor het goede en veilige verloop van de wedstrijd.

Hopelijk is volgend jaar weer iedereen op post en maken we er dan weer een onvergetelijk weekend van .


Vriendelijke groeten

Het bestuur